rozcestníky internetové botaniky

Software, programy

Janitor (programy k syntéze biologických dat)

Turboweg for Windows (program pro zadávání fytocenologických dat)

JČU - botanické odkazy - software

Les-ejk.cz – programy a skripty (GIS GRASS apod.)

T. Fér - molekulární botanika (mat. k přednášce PřF UK)

Ekologické listy - software

Coniferia - CD atlasy Coniferia, Arborius, Nomina, Mytologie (dendrologická multimédia)

Sadovnická projekce pro Windows (sadovnický program; K. Rys)

Moje zahrada (sadovnický program; RGMT Group)

Program na oceňování dřevin (ČSOP Veronika Brno - ekologická poradna)

Program Arboreus (návrhy dřevin do krajiny)

Botanika - Zelená příroda (program pro žáky a učitele na ZŠ)

*užitečný software :: *useful software