rozcestníky internetové botaniky

Květeny a flory

AOPK - regionální pracoviště (flory zpracovány na stránkách CHKO v sekcích “charakteristika oblasti”)

Mapování výskytu druhů v ČR (přehled BioLib.cz)

Botany.cz - atlas lokalit + Lokality rostlin.cz

Naučné stezky v ČR - botanika (Stezka.cz)

*Chráněná území v ČR

Květena střední Evropy (ČR) a Slovenska (presentace přednášek PřF UK v Praze)

Příroda Labe > Labe (T. Černý)

Chráněná území Prahy > květena aj. :: Vegetační mapa Prahy

Střední Čechy - příroda, člověk, krajina (Ložek V., Cílek V., Kubíková J.)

Trojská kotlina - příroda a památky (ČSOP Troja)

Květena Brd, Českého Krasu a Křivoklátska (Brdy.info)

Chráněná území Zlínského kraje

Rychlebské hory (R. Hédl)

Květena Železných hor (Hadač, Jirásek, Bureš)

Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS

Květena Žehuňska (Žehuňsko - polabská krajina, J. Roleček)

Doupovské hory (J. Vojta)

Bílinská přírodovědná společnost - botanika

Květena Českého středohoří

Hády u Brna (živá a neživá příroda) (L. Tichý, L. Štefka -eds., Rezekvítek…)

Květena Českého krasu

Příroda Lužických hor - chráněné rostliny

Sites of Botanical Interest in Moravia (J. Danihelka)

NPR Kralický Sněžník - botanika (P. Filippov)

Czech.Republic.CZ - flora

Příroda Karlovarska

Evropsky významné lokality Natura 2000 v Karlovarském kraji

Botanické exkurze do brněnského okolí (Rotreklová, Křížová, Špičáková)

Květena ČR - Hejný, Slavík ed.

Botanické odkazy JČU - kytky ve světě

*floras, map s, geoinformatics :: *turističtí průvodci :: *mapy