rozcestníky internetové botaniky

Obrázky, fotografie, wallpapery

Botanický herbář (Wendys)

PhotoFlowers - fotoherbář (Kočna)

Herbář.cz (Šumbera)

Květena ČR

Systematická botanika > fotoatlas x rejstříky (AF MZLU v Brně)

Fotogalerie rostlin (KB PřF JČU Č. Budějovice)

Fotoatlas > cévnaté rostliny + obecná botanika (KB FPE ZČU v Plzni)

Naší přírodou - rostliny (J. Hlásek)

Encyklopedie zahradních rostlin (Garten.cz)

Obrazový atlas rostlin (Orchis.cz)

Duch a Duchna - fotogalerie - rostliny

Wallpaper.cz - flora

Fotografie lesa ve všech ročních obdobích (F. Synek)

Digitální fotografie RFOTO - flóra

Digitální fotografie přírody - rostliny (digilov.wz.cz)

Galerie obrázků (I. Paukertová)

Květena Kapska (J. Suda)

Wildlife.sk - rostliny (K.,T.,M. Kaliský)

*pictures, photographies :: *fotografie přírody