rozcestníky internetové botaniky

Přehledy odkazů, slovníky, různé

Botanika.sk :: Botanický rozcestník JČU (u obou i “bezcévné” odkazy)

Botanika (Seznam.cz) :: Botanika (Centrum.cz)

Dendrologie.cz - odkazy (katalogy rostlin apod.)

Forum “Botanika a mykologie” (běží na Lide.cz, uživatelé Seznam e-mail bez nutnosti registrace)

Botanické slovníčky:

Encyklopedie rostlin - rejstřík ::Slovníček odborných výrazů (dendro.mojzisek.cz)

Slovník pojmů (MZLU) :: BioLib - výkladový slovník - botanika

Botanika borec - terminologický slovníček

Terminologický slovník biologie rástlin (slovnik.studnet.sk)

Různé:

Virtuální veterinární botanika (FaF Brno)

Herba - multimediální atlas plevelů (AF ČZU v Praze)

Atlas plevelů (Syngenta Czech s.r.o.)

Multimediální databáze jetelovin (ČZU v Praze)

Alternativní plodiny v ČR (VÚRV)

Rubi bohemici (naše ostružiníky, PřF UK)

Mechorosty ČR (online klíče k určování)