rozcestníky internetové botaniky

Časopisy

Preslia :: Zprávy ČBS :: Bryonora (vydává Čes. botanická společnost)

Folia Geobotanica (BÚ AV ČR)

Biologia Plantarum (ÚEB AV ČR)

Novitates Botanicae Universitatis Carolinae (KB PřF UK)

Acta Průhoniciana (VÚKOZ)

Botanické časopisy (eBotanika)

Časopisy vydávané AV ČR :: popularizace vědy při AVČR :: časopisy vydávané ČAZV

Floristické časopisy

Živa :: Vesmír :: Naše příroda

Časopisy bot. knihoven: PřF UK v Praze :: ČBS :: PřF v Brně (další viz knihovny)

Ochranářské:

Příroda (AOPK) :: Ochrana přírody (AOPK)

Tiskoviny ČSOP

Krkonoše – Jizerské hory (KRNAP) :: Opera Corcontica (KRNAP)

Šumava (ŠUNAP) :: Silva Gabreta (ŠUNAP)

Muzejní:

Časopisy Národního muzea v Praze (přírodní vědy aj.)

Acta Musei Moraviae - Scientiae Biologicae (MZM)

CALLUNA - časopis západočeských botaniků (muz. Plzeň)

Český kras (muz. Č. krasu v Berouně)

Přírodovědné studie (muz. Prostějov)

Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy (muz. Č. Budějovice)

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci - přírodní vědy (muz. Olomouc)

Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda (muz. Plzeň)

Acta musei Richnoviensis, sect. natur. (muz. Rychnov nad Kněžnou)

Časopis Slezské muzea - série A - vědy přírodní (muz. Opava)

Jiné:

Východočeský botanický zpravodaj ČBS

Roezliana - zpravodaj českých orchideářů (Orchidea klub)

Trifid - časopis o masožravých rostlinách (Darwiniana)

Zahradnické/ákářské a lesnické:

Horticultural Science

Zahrádkář :: Zahrada park krajina :: Flora na zahradě

Zahrádkářské časopisy a e-ziny (Seznam.cz)

Lesu zdar (Lesy ČR s.p.)

Journal of Forest Science (ČAZV)

Slovensko:

Biologia - section Botany (SAV)

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti

Folia oecologica (SAV)

Ekológia (Bratislava) + Životné prostredie (SAV)

Thaiszia (UPJŠ v Košicích)

*journa ls