rozcestníky internetové botaniky

Dřeviny, památné stromy

Dendrologie.cz (listnaté a jehličnaté dřeviny)

Okrasné dřeviny (Dendro.mojzisek.cz)

Dendrologie (R. Vašut, M. Dančák)

DendroZ aneb Ornamental Plants (Iv. Dostál, M. Jirků)

Pelargonie.cz - dřeviny

Stromy v Čechách (Stromy.cz)

Skripta dendrologie FLE ČZU v Praze: -zde- -zde-

Dendrologická sekce ČBS

Program na oceňování dřevin (ČSOP Veronika Brno - ekologická poradna)

Program Arboreus (návrhy dřevin do krajiny)

Coniferia software (dendrologické programy - další s dřevinami viz *software

Databáze okr. dřevin - PLANTSDATA (SZeŠ Dalovice)

Bonsai-dnes.cz - odkazník (bonsaje, suiseki, asijské zahrady a okrasné dřeviny)

Památné stromy:

Památné stromy (Ústřední seznam ochrany přírody AOPK)

Staré a památné stromy (Starestromy.cz)

Staré a památné stromy (Krajské muzeum Sokolov)

Památné stromy (M. Hrušková, J. Turek)

Paměť stromů - o seriálu ČT -zde- či -zde-

Dendrologie a jiné vědy o dřevinách:

Nadace dřevo pro život (o dřevě, krása dřeva… )

Dřevo (výukové texty ÚNoD LDF MZLU v Brně)

Databáze dřevin pro včely a zvěř

Semena lesních dřevin (FLE ČZU v Praze)

Arboristika.cz (Sekce péče o dřeviny SZKT, o.s.)

Dendrochronologie.cz

Lesnictví.cz (server o lese, lesnictví a životním prostředí)

Firmy:

Arboristika.cz - arboristické firmy

Profipark (zahradnicko-arboristická firma)

Dendrologické průzkumy (Enviroment web)

Dendro.mojžíšek.cz - seznam prodejců okrasných dřevin v ČR

Okrasné školky (Seznam.cz)


*dendrology