rozcestníky internetové botaniky

RSS adresy webů o přírodě

Co je RSS -zde- , čtečky např. -zde-

Ereses.cz (zdroje RSS)

Scienceweek.cz: https://www.scienceweek.cz/rss/

Botany.cz: https://botany.cz/cs/feed/

Enviweb: https://www.enviweb.cz/rss/?sekce=

Ekolist: https://www.ekolist.cz/rss2/

Příroda.cz: https://www.priroda.cz/rss.php

Osel.cz: https://www.osel.cz/rss/rss.php

ČRo - příroda: https://www.rozhlas.cz/export/priroda

ČRo - Leonardo: https://www.rozhlas.cz/export/leonardo

Ministerstvo ŽP: https://www.env.cz/__C1256E850039BDD6.nsf/rss

+ Podcasty

ČRo Leonardo