rozcestníky internetové botaniky

Přírodověda a environmentalis­tika

Praha

Karlova univerzita - PřF

Kat. botaniky :: Kat. ekologie :: Kat. experimentální biologie rostlin

Česká zemědělská univerzita

Kat. botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ :: Kat. dendrologie a šlechtení lesních dřevin FLD :: Kat. ekologie a životního prostředí FŽP

Pražský technologický institut (soukromá VŠ)

Inženýrská ekologie (PTI)

Brno

Masarykova univerzita - PřF

Ústav botaniky a zoologie :: Oddělení fyziologie a anatomie rostlin

České Budějovice

Jihočeská univerzita - BF

Kat. botaniky :: Kat. fyziologie a anatomie rostlin

Olomouc

Palackého univerzita - PřF

Kat. botaniky

Ústí nad Labem

Univerzita J. E. Purkyně

Kat. biologie PřF :: Kat. přírodních věd FŽP

Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové - PedF

Kat. biologie

Ostrava

Ostravská univerzita

Kat. biologie a ekologie PřF

Plzeň

Západočeská univerzita

Katedra biologie

Přírodovědecké a biologické fakulty

Praha :: Brno :: Olomouc :: České Budějovice :: Ostrava :: Ústí n L. :: Opava

*vysoké školy :: *student, školství